Nieuw goederenrecht treedt vandaag in werking

Vandaag 1 september treedt het nieuwe goederenrecht in werking. Het gaat om de wet van 4 februari 2020 die op 17 maart 2020 in het Belgisch Staatsblad verscheen. De wet integreert alle zakelijke rechten in het boek 3 van het nieuw Burgerlijk Wetboek en bevat nieuwe bepalingen rond o.a. erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik enz. Vanzelfsprekend heeft deze hervorming ook heel wat implicaties voor vastgoedmakelaars. Deze hervorming werd o.a. door prof. goederenrecht Vincent Sagaert (KUL) voorbereid die in 2018 al de werkgroep leidde die de hervorming op de wet op de mede-eigendom uittekende, en heeft de bedoeling om het systeem van zakelijke rechten te vereenvoudigen en te moderniseren.

De organisatie van het goederenrecht verloopt nog steeds langs de fundamenten zoals ze in 1804 waren uiteengezet. De hervorming die nu in werking treedt, brengt geen omwenteling met zich mee. Men probeert nieuwe inzichten te combineren met een codificatie van bv. bepalingen uit het Veldwetboek, de Hypotheekwet, de Opstalwet en de Erfpachtwet. Zowel de Opstalwet als de Erfpachtwet worden trouwens opgeheven. Belangrijk om te melden is dat het appartementsrecht, welke in dit boek is opgenomen, inhoudelijk niet gewijzigd wordt. Wel voert men een nieuwe nummering van de artikelen in. De bepalingen die onder artikel 577-2 BW tot 577-14 BW waren opgenomen zijn vanaf de inwerkingtreding onder de artikelen 3.78 tot 3.100 BW terug te vinden.

In een volgende BIV-News, die eind december zal verschijnen, gaan we dieper in op deze hervorming en voorzien we een verhelderend artikel met daarin de voornaamste wijzigingen en aandachtspunten voor de vastgoedmakelaar.

Ondertussen pasten we de vragen in onze competentietest en schriftelijke bekwaamheidstest die betrekking hebben op o.a. erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden en vruchtgebruik aan. Weet dat er momenteel rond het nieuwe goederenrecht verschillende vormingen te vinden zijn in ons opleidingsaanbod.