Klanten login
Aan de hand van uw login en paswoord kunt u als klant van de dienst syndicus inloggen in uw persoonlijke zone. Hierin vindt u alle documenten mbt uw gebouw, alsookuw provisieopvragingen en afrekeningen.​

klik op de knop hieronder om toegang te krijgen tot de (nieuwe) login pagina. 

Houdt u er wel rekening mee dat deeventuele pop-up blocker op uw webbrowser toegang moeten geven om een nieuwe pagina te openen.